kázání na hoře (JKI-K)

kázání na hoře Ježíšova řeč sestavená evangelistou Matoušem (Mt 5–7) pravděpodobně z ústní tradice Ježíšových výroků a z materiálu zahrnutého do starší sbírky Ježíšových výroků (evangelisté). Zahrnuje osm blahoslavenství (chudí, plačící, tiší, hladovějící a žíznící po spravedlnosti, milosrdní, čistého srdce, pokojní, pronásledovaní pro spravedlnost; Mt 5, 3-12), jeho etické výzvy motivované zaslíbením království božího, pokyny pro život víry včetně modlitby Otčenáš a závěrečná podobenství. Zákl. část látky „horského kázání“ je zahrnuta také v „kázání na rovině“ (L 6, 20–49).

Pavel Pokorný