kérygma (JKI-K)

kérygma (řec. zvěst) Pojem užívaný i v řec. polit. životě. V křesťanství základ vyznání, původně zvěst o vzkříšení Ježíše Krista, tvořící jádro evangelia, potom též označení pro zvěst Ježíšovu a celé kř. učení apelující na posluchače a umožňující změnu jeho životního postoje.

Pavel Pokorný