křížová cesta (JKI-K)

křížová cesta Pobožnost římkat. církve, při níž věřící provázejí v duchu Ježíše po čtrnácti „zastaveních“, připomínajících jeho utrpení od odsouzení po pohřbení. Pobožnost se vyvinula z poutí do Jeruzaléma, kdy se poutníci zastavovali na Kalvárii u míst Kristova utrpení. Protože putovat do Svaté země se podařilo jen zlomku věřících, byla cesta na Kalvárii z podnětu františkánů napodobována na příhodných místech, kde byly na pahorcích stavěny dřevěné kříže s obrazy připomínajícími Kristovu poslední cestu. Dřevěné kříže byly zasazovány do zvláštních kapliček nebo byly zástupně chovány na stěnách uvnitř kostela. Pobožnost k.c. se koná tak, že kněz jde s věřícími od obrazu k obrazu, před každým se zastaví, pomodlí a vyloží význam obrazu. Pobožnosti k.c. se konají obvykle v postní době odpoledne. Známé k.c. v Čechách jsou např. na Petříně v Praze nebo v Radomyšli.

Pavel Spunar