katolikos (JKI-K)

katolikos Titul představitelů (biskupů) církví arménsko-gregoriánské, pravosl. gruzínské a nestoriánské, který má vyjadřovat sounáležitost s katolicitou církve.

Pavel Boček