gruzínská církev (JKI-K)

gruzínská církev Autokefální pravosl. církev. Vznikla ve 4. stol. a zprvu podléhala vlivu antiochijského patriarchy. 484 získala nezávislost. Po připojení Gruzie k Rusku 1801 byla podřízena Posvátnému synodu s právy exarchátu (exarcha). Po revoluci 1917 se znovu stala autokefální. Duchovní se připravují ve Mcchetském semináři, hlavou g.c. je katolikos. G.c. je členem Svět. rady církví.

Helena Pavlincová