konzistoř (JKI-K)

konzistoř (z lat. consistorium – zasedání, místo porady) V římkat. církvi sbor duch. osob dobře znalých círk. záležitostí, jmenovaných círk. hodnostářem k radě a pomoci. K. papežská se skládá z kardinálů, jimž předsedá papež nebo v jeho jménu kardinál – děkan kardinálského kolegia. Na tajné papežské k. se projednává jmenování nových kardinálů, potvrzení biskupů a všechna důležitá rozhodnutí církve. Na veřejné k. papežské, při níž jsou přítomni hosté, se předávají slavnostně kardinálské birety a vrcholí procesy kanonizacebeatifikace. K. biskupská, zvaná též kurie biskupská, je sbor duch. a laických úředníků jmenovaných biskupem, kteří mu pomáhají v řízení diecéze. K. biskupská se skládá z generálního vikáře, oficiála duch. soudu, kancléře, promotora spravedlnosti, obránce svazku manželského, synodálních soudců a examinátorů (z lat. examen – zkouška), z proboštů – konzultantů, referentů a notářů.

Pavel Spunar