kult (JKI-J)

kult (z lat. cultus – pěstěný, vzdělaný, upravený) Systém obřadů zahrnujících jak veřejnou bohoslužbu a svátky, tak soukromé projevy zbožnosti orientované v judaismu především na modlitbu. Zlomem ve vývoji k. byl zánik jeruzalémského chrámu 70 n.l., v jehož důsledku se zhroutil systém chrámových obětí a na jeho místo se prosadila forma bohoslužby typická pro synagogu. Součást k. tvoří projevy, které jsou vázány halachou v podobě liturgie, ustálené rituální zvyklosti označované jako minhag a vysloveně lidové praktiky obsahující často prvky magie.

Viz též: kult (JKI-K)

Dalibor Papoušek