kvakeři (JKI-K)

kvakeři (z angl. quake – chvět se) Pův. hanlivý název členů Náb. společnosti přátel (Religious Society of Friends), zal. v pol. 17. stol. v Anglii Georgem Foxem (1624-1691) a šířící se zejm. do Sev. Ameriky (Pensylvánie). K. vycházejí z přesvědčení, že každý člověk v sobě nese „vnitřní světlo“ božího ducha a je schopen v „tiché pobožnosti“ – bez kněží, církve, dogmat a svátostí – bezprostřední zkušenosti Boha. Jejich další vývoj ovlivnil v 18. stol. kvietismus, v 19. stol. hnutí evangelikálů.

Dalibor Papoušek