labarum (JKI-K)

labarum (lat. prapor, vlajka) Válečná standarta s kř. symbolikou, zavedená Konstantinem I. Sestávala z vysoké žerdě a příčného ráhna na způsob lat. kříže. Na vrcholu žerdě byl umístěn Kristův monogram obtočený věncem, zatímco k ráhnu byl připevněn čtvercový prapor purpurové barvy s císařovým medailonem. K l. se váže legenda o Konstantinově snu před vítěznou bitvou u Mulvijského mostu (312), kdy se mu zjevil Ježíš Kristus s křížem, vyzval ho, aby pod ochranou kříže bojoval, a ujistil ho slovy: V tomto znamení zvítězíš (řec. Tútó níká, lat. In hoc signo vinces). Legenda o vzniku l., dochovaná zejm. u Eusebia, je význ. dokladem zapojení kř. symbolů do řím. státní symboliky.

Dalibor Papoušek