lambethská konference (JKI-K)

lambethská konference Pravidelná setkání všech biskupů anglikánské církve, která se od 1867 konají v paláci Lambeth, londýnské rezidenci arcibiskupa z Canterbury. Konference anglikánských biskupů z celého světa se v duchu federativní jednoty anglikánské církve (Anglican Communion) zabývají otázkami círk. života, přičemž závěry jednání nemají věroučně závazný charakter. 1888 schválila 3. lambethská konference čtyři články víry (Lambeth-Quadrilateral), které považovala za společné pro všechny křesťany (bible jako dostatečný zdroj spásy, svátost křtu a eucharistie, nikajsko-konstantinopolské vyznání víry, úřad biskupa; 1920 byly dva poslední body rozšířeny o apoštolské vyznání víry a apoštolskou sukcesi). Na jejich základě konference zveřejnila Výzvu všemu křesťanstvu (Appeal to all Christian People), která sehrála význ. roli v dalším vývoji ekumenismu.

Dalibor Papoušek