levirátní sňatek (JKI-J)

levirátní sňatek (z lat. levir – švagr) Sňatek se švagrem podle Dt 25,5-10, kde je předepsán sňatek vdovy s bratrem zemřelého bezdětného manžela. Jako důvod l.s. se udává zachování jména zesnulého v pokračujícím potomstvu. Pokud švagr (hebr. jevam) l.s. odmítl, musel se podrobit obřadu zvanému chalica. Tím byla žena povinnosti l.s. zbavena a mohla se svobodně provdat. Od doby tanaitů začala být dávána přednost obřadu chalicy před l.s. V Izraeli je chalica povinná, zatímco l.s. byly 1950 zakázány výnosem vrchního rabinátu.

Bedřich Nosek