chalica (JKI-J)

chalica (hebr. sejmutí [obuvi]) Rituál, kterým bezdětná vdova podle bibl. příkazu (Dt 25, 7-10) zbavuje bratra svého zesnulého manžela povinnosti uzavřít s ní levirátní manželství. Pokud nebyl žádný z bratří zesnulého ochoten se s ovdovělou švagrovou (hebr. jevama, javma) oženit, musel se dostavit před rabínský soud (bejt din) a slovy „Nechci ji pojmout za manželku“ potvrdit své rozhodnutí. Poté mu žena zula pravou botu, plivla před něho (dosl. „jemu do tváře“) a prohlásila: „To si zaslouží muž, který nechce svému bratru zbudovat dům“ (Dt 25, 7-10), tzn. zplodit dítě, které je považováno za potomka zesnulého. Po tomto obřadu byla vdova volná a mohla se znovu provdat. Po uzákonění monogamního manželství jsou levirátní sňatky výjimečnou záležitostí.

Viz též: manželství (JKI-K), manželství (JKI-I)

Bedřich Nosek