livjátan (JKI-J)

livjátan (hebr. svinutec, vinoucí se) Mořská nestvůra reprezentující ničivé síly chaosu. Pohyby l. způsobují vlnobití a mořské bouře. Jeho pojmenování naznačuje hadovitou podobu, avšak jednotlivé charakteristiky se dosti liší; od mnohohlavého draka (Ž 74, 13-14) až po obyčejného krokodýla (Jb 40, 20 - 41, 26). Nezřetelnost l. podtrhuje jeho volné zaměňování s jinými mořskými obludami jako tanin (drak; Ž 74, 13; 91, 13; 148, 7), rahav (netvor; Iz 51, 9; Ž 89, 11; Jb 9, 13; 26, 12) nebo jam (moře; Iz 51, 10; Jb 26, 12-13). Tato vesměs akvatická monstra jsou ztělesněním chaosu, který Jahve přemohl při stvoření (Ž 74, 13-14) a který bude definitivně zničen na konci tohoto věku (Iz 27, 1; eschatologie). Představu mořských nestvůr působících proti ústřednímu božstvu sdílí bible s řadou mýtů Předního východu, z přímých analogií např. bůh Jamm ztělesňující moře v ugaritské mytologii či Tiamat reprezentující prvotní slaný oceán v babylónském eposu Enuma eliš.

Dalibor Papoušek