mandejská církev (JKI-K)

mandejská církev Gnostická skupina odvozující svůj původ od Jana Křtitele. Vznikla patrně už v 1. nebo 2. stol. východně od Jordánu a její zbytky dodnes přežívají v již. Iráku. Vedle gnóze se do jejího učení promítl manicheismus s výraznými rysy dualismu.

Dalibor Papoušek