masoreti (JKI-J)

masoreti (hebr. ba’alej masora) Žid. znalci bible působící v 7.-10. stol. v Palestině a Babylónii. Bibl. text rozčlenili do veršů a odstavců a opatřili ho masorou, tj. kritickými poznámkami a vokalizačním systémem v podobě teček a čárek.

Bedřich Nosek