meditace (JKI-J)

meditace (hebr. hitbonenut) Stálé soustředění mysli na světlo božského světa nebo duch. světy vůbec. Termín hitbonenut se objevuje v žid. kabale od pol. 13. stol., většina kabalistických textů však pro pojem m. nebo kontemplace používá termíny kavana a dvekut. Na rozdíl od kř. mystiky kabala v podstatě nerozlišuje mezi m. a kontemplací a související termíny volně zaměňuje.

Viz též: kontemplace (JKI-K), faná (JKI-I)

Dalibor Papoušek