konkordát (JKI-K)

konkordát Smlouva mezi církví (zpravidla katolickou) a státem, kterou se upravují na stát. území círk. poměry. K. uzavírá Apoštolský stolec a příslušný ústavní činitel státu. Smlouva se může týkat jak práv majetkových (jmění církve), tak i jmenování biskupů, určení hranic diecézí, výuky náboženství, školství apod. Historicky nejstarší je k. wormský (1122), jímž byl ukončen boj o investituru.

Jiří Kejř