moleben (JKI-K)

moleben Pravosl. bohoslužba sloužená na základě zvl. soukromé či společ. potřeby. Má podobu zkrácené jitřní bohoslužby, ústřední částí je kánon, během něhož se zpívá úryvek z evangelia s odpovídajícím zaměřením.

Pavel Boček