muhádžirún (JKI-I)

muhádžirún (od arab. hádžara – odejít, odstěhovat se) Stoupenci proroka MuhammadaMekce, kteří v letech 620-622 uskutečnili hidžru, odešli do Medíny, kde spolu s tamějšími konvertity (ansár) vytvořili obec věřících, základní duch. a polit. vzor pro chalífát.

Miloš Mendel