ansár (JKI-I)

ansár (arab. pomocníci, stoupenci) Jméno, jež dal Muhammad obyvatelům Medíny (pův. Jathribu), kteří jemu a jeho věrným (muhádžirún) poskytli útočiště a stali se muslimy po hidžře. Po Prorokově smrti vyjádřili nároky na vedení obce věřících, a dostali se tak do sporu s muhádžiry. Spor se urovnal a z řad a. záhy vzešli vojevůdci, místodržící a další zakladatelé chalífátu.

A. se nazývají příslušníci mystického řádu ansáríja v Súdánu, který ve 40. a 50. letech 20. stol. navázal na tradici mahdistického povstání (mahdíja) a přispěl k dovršení súdánské nezávislosti a státnosti.

Miloš Mendel