nakšbandíja (JKI-I)

Kolektivní seance (zikr)v řádovém domě taríky nakšbandíja

nakšbandíja Mystický řád (bratrstva mystická) se stoupenci ve Střední Asii, zakl. Bahá ad-Dína Nakšbanda (1318-1389). Bratrstvo v průběhu 15. stol. nabylo popularity mezi íránským i tureckým obyvatelstvem a stalo se vlivnou silou v duch. i soc. sféře. Teritoriální šíření n. bylo doprovázeno štěpením na další odnože. V 1. pol. 16. stol. se činnost n. přenesla do Indie, kde je spojována s působením šajcha Ahmada Sirhindího 1564-1624), nazývaného také Modžaddíde alfe sání (Obnovitel druhého tisíciletí); odtud název této odnože modžaddedíja, zal. 1608. N. našla stoupence také v Anatolii, Sýrii, na Kavkaze a v Kurdistánu. Hlásila se k hanífovskému mazhabu, měla jednoduchou vnitřní organizaci s důrazem na masovost, exoterické postoje (záhir) a atraktivní extatické podoby zikru provázené někdy sebezraňováním. Zavrhovala askezi, hl. důraz kladla na duch. vazbu mezi učitelem a žákem a řádovou disciplínu. V 19. stol. se n. stala ideovou a organizační oporou kavkazských etnik (Čečeni, Avarové, Čerkesové) v jejich odporu proti ruské koloniální expanzi (Šamil). Hrobka Bahá ad-Dína Nakšbanda je poutní místo.

Viz též: lidový islám, mystika, světci

Miloš Mendel