orár (JKI-K)

orár (řec. orarion) V pravosl. církvi povinná součást roucha liturgického, které obléká jáhen. Je to dlouhá, úzká, třemi kříži zdobená stuha; symbolicky vyjadřuje jáhnovu pomocnou úlohu při bohoslužbách. Nosí se na levém rameni.

Pavel Boček