parimejník (JKI-K)

parimejník V pravosl. církvi kniha liturgická obsahující úryvky ze Starého a Nového zákona (bible), které se čtou při večerní bohoslužbě. Vztahují se k svátku následujícího dne, obsahují proroctví o oslavované události či pochvaly oslavovanému světci nebo vysvětlení smyslu svátku.

Pavel Boček