pochvaly (JKI-K)

pochvaly V pravoslaví 1. Krátké zpívané či recitované zpěvy oslavující zemřelého a pohřbeného Ježíše; 2. modlitba pronášená v průběhu svaté liturgie za patriarchu, metropolity, arcibiskupy, státní představitele a všechny křesťany.

Pavel Boček