pastorace (JKI-K)

pastorace (lat. pastor – pastýř) Osobní duch. péče o členy kř. obcí. V Novém zákoně je uváděna mezi duch. dary (charisma); p. (zpověď, rada, pomoc v osobní nouzi, duch. vedení) se většinou očekávala od presbyterů.

Pavel Pokorný