pavlíni (JKI-K)

pavlíni (Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae) Žebravý řád opřený o řeholi sv. Augustina. Byl zal. 1225 ostřihomským kanovníkem Eusebiem a nazván podle poustevníka Pavla Thébského (z. 347). Pův. uherský řád schválený papežem 1308 se rozšířil rychle po Evropě. Úkolem bratří byla práce ve školách a v duch. správě. V čele řádu stojí generální převor. Konventuálové jsou nazýváni fratres professi a dělí se na kněze a světské bratry. V čes. zemích, které byly součástí rak. provincie, hrál důležitou roli klášter v Obořišti, zal. 1679 Tomášem Pešinou z Čechorodu. Do Polska byli p. povoláni už 1382 a Wladyslaw Opolczyk prvně založil klášter na Jasné Hoře (Czenstochowa); klášter p. v Krakově založil 1479 polský círk. diplomat a dějepisec Jan Dlugosz.

Pavel Spunar