pojas (JKI-K)

pojas (řec. zoné) V pravoslaví součást roucha liturgického; je to pruh látky (100 x 6 cm), který slouží k přepásání sticharu a epitrachilu. Symbolizuje připravenost a sílu ke službě.

Pavel Boček