epitrachil (JKI-K)

epitrachil V pravosl. církvi dlouhá stuha zdobená sedmi vyšívanými kříži, jež je povinnou součástí liturg. roucha kněží a biskupů; symbolizuje tajinu kněžství zprostředkovanou Duchem sv., proto bez něho kněz nesmí konat kněžské služby. Na rozdíl od oráru jsou konce e. spojeny a splývají s šíje kněze po jeho prsou až k okraji sticharu. V římkat. církvi odpovídá e. štola.

Pavel Boček