pokušení (JKI-J)

pokušení Podle rabínské tradice se v každém člověku sváří dvě protikladné tendence – tíhnutí k dobru (hebr. jecer ha-tov) a tíhnutí ke zlu (jecer ha-ra). Výraz jecer se zpravidla vykládá jako pud či instinkt, napětí mezi jecer ha-tov a jecer ha-ra tedy není dualismem v kosmickém smyslu, ale má spíše psych. rozměr. Jecer ha-ra se nejčastěji spojuje s lidskou sexualitou, ale i s negativními emocemi, chorobnou ctižádostí apod., nikoli však přímo se zlem. Bez jecer ha-ra by totiž nebylo možné např. založit manželství, počít děti, postavit dům či uspět v obchodě (Genesis raba 9, 7). V návaznosti na bibl. užití je jecer ha-ra chápán jako tvůrčí síla, která principiálně není zlá, avšak může se vymknout kontrole. Cílem je zvládání jecer ha-ra dodržováním příkazů Tóry, která působí jako vodítko a ukázňující princip dávající průchod jecer ha-tov. Jecer ha-ra, který je někdy personifikován a spojován s působením ďábla či anděla smrti, působí pouze v tomto světě, v budoucím světě (hebr. olam ha-ba) nebude mít místo.

Viz též: pokušení (JKI-K)

Dalibor Papoušek