satan (JKI-J)

(přesměrováno z ďábel (JKI-J))

satan Slovo neznámého původu, podle některých názorů je odvozeno od slovesa šat (hebr. putovat, toulat se, chodit sem a tam). V bibl. textech je takto nazýván anděl, který před Bohem přednáší hříchy Izraele, anděl, který se potuluje po světě, svádí k hříchům nebo vyhledává hříšníky, aby proti nim svědčil před Bohem a trestal je. V pobibl. judaismu je s. jedním z andělů, kteří odpadli od Boha, je považován za vůdce všech zlých andělů, démonů a duchů. Je též nazýván Belial, Mastema, Azazel nebo Samael. Jeho moc pomine po eschatologickém zvratu. V rabín. judaismu je často ztotožňován se zlým pudem (hebr. jecer ha-ra) působícím pokušení. Jeho protivníkem je anděl Micha’el, který ho umlčuje výčtem zásluh Izraele. Jeho moc je také oslabována troubením na šofar během svátku Roš ha-šana. Někdy je s. ztotožňován s andělem smrti, proti němuž je nejúčinnějším prostředkem studium Tóry. V kabale je jeho původ odvozován od páté sefíry zvané Din.

Viz též: ďábel (JKI-K), ďábel (JKI-I)

Bedřich Nosek