polyteismus (JKI-I)

polyteismus (arab. širk, polyteista – mušrik) Přidružování jiných osob nebo hodnot k Bohu. Podle islámu Bůh nemá společníka – Alláhu lá šaríka lahu. Širk je klíčový negativní pojem islám. dogmatu, hájícího princip jedinosti boží. Je obsahově blízký kř. pojmu pohanství ve smyslu víry v idoly a božstva. Duchovenstvo vytvořilo speciální věd. disciplínu o jedinosti (ilm at-tauhíd), označující za širk různé nekonformní a folklorní interpretace Boha v islámu (mystika, světci), princip Trojice a kult svatých v křesťanství apod. V moderní době jsou v náb. disputacích části reformistů (wahhábíja) z p. obviňováni ulamá a stoupenci sekularizace islámu (sekularismus).

Miloš Mendel