prelatura (JKI-K)

prelatura Římkat. církev rozlišuje p. osobní a územní. 1. Osobní (personální) p. je právně svébytný subjekt (samostatná práv. struktura) určený pro zvl. pastorační účely. Sestává z kněží a jáhnů světského duchovenstva a řídí se stanovami Apoštolského stolce. V jejím čele je prelát, jež má právo zřídit nár. nebo mezinár. seminář, zapojovat studenty a konsekrovat je pro službu v p. (Opus Dei). 2. Územní p. je ohraničené círk. území (např. několik farností či klášterů), které nepatří do žádné diecéze a je řízeno prelátem, který má pravomoci biskupa.

Helena Pavlincová