Opus Dei (JKI-K)

Opus Dei (lat. Boží dílo) Kř. organizace s mezinár. posláním, jejímž duch. cílem je dosáhnout osobní svatosti v profesionální činnosti a při plnění všedních povinností kř. života (modlitba a apoštolát; práce jako tvůrčí spolupráce člověka s Bohem). Založil ji v říjnu 1928 v Madridu kněz Escrivá, Josemaría de Balaguer pro kněze a laiky z řad inteligence, ženská větev vznikla 1930. Jan Pavel II. udělil 1982 O.D. statut osobní prelatury, vyňal ji z pravomoci sídelních biskupů a podřídil přímo Vatikánu. Organizace zakládá vzdělávací střediska a zajišťuje duch. vedení na školách i univerzitách zejm. ve Španělsku, buduje pečovatelská zařízení, vlastní tiskárny. Přísně aplikuje články círk. věrouky v každodenním životě, někteří její členové na sebe dobrovolně přijímají závazek celibátu (řadoví laikové se nesmějí ženit a musejí žít ve střediscích O.D., tzv. přespočetní laikové mohou žít v rodině). Centrem O.D. je od 1946 Řím. Ještě za života Escrivy našlo O.D. zastoupení na všech kontinentech. V současnosti má přibližně 80 000 členů (kněží i laiků) v 80 zemích světa, hl. ve Španělsku a Lat. Americe. 1991 proniklo i do Česka, osobní prelatura sídlí v Praze. Protože O.D. sdružuje osobnosti s význ. společ. a polit. vlivem, bývá předmětem ostré kritiky.

Helena Pavlincová