rocheta (JKI-K)

rocheta V římkat. církvi zkrácená alba, která sahá knězi jen po kolena. Biskupové a kanovníci nosí r. s dlouhými úzkými rukávy, ostatní duchovní mají r. s rukávy krátkými a širokými. R. se užívá při udílení některých svátostí, při kázání a procesí.

Pavel Spunar