safavíja (JKI-I)

safavíja Mystický řád (bratrstva mystická, mystika), jeden z mála v ší‘itském prostředí. Vedli ho členové rodu, z něhož vyšla dynastie Safíjovců (1501-1736). Vznikl ještě za vlády perských ílchánů kolem šajcha Safíjuddína (1252-1334) v Ardabílu (íránský Ázerbájdžán). Jeho původ, odvozovaný od sedmého ší‘itského imáma (isná ašaríja), a cílevědomá snaha využít této skutečnosti k získání vlivu mezi obyvatelstvem nakloněným ší‘itskému islámu zajistily rodu i řádu vzestup. Podpora sedmi tureckých kmenů z Ázerbájdžánu a Malé Asie vedla k vytvoření oddílů Kyzylbašů (Červené hlavy; podle 12 červených proužků, které zdobily jejich beranice na počest 12 imámů; turban), což umožnilo vzestup i v polit. sféře, provázený vojenskou expanzí. 1501 vstoupil na íránský trůn Safíjovec Ismá‘íl. Ší‘a se stala státním náboženstvím, Kyzylbašové se považovali nadále za členy řádu, stali se oporou trůnu a obhájci ší‘itské doktríny.

Miloš Mendel