sajjid, sejjed (JKI-I)

sajjid, sejjed Čestný titul členů rodin odvozujících svůj původ od Muhammadova rodu Banú Hášim; náb. prestižní vrstva islám. společnosti (Hášimovci). Zatímco šarífové se hlásí k sunně, sajjidové žijí převážně v ší‘itském Íránu (ší‘a). Titul se užívá též ve formě sidi (marabut, světci).

Miloš Mendel