Hášimovci (JKI-I)

Hášimovci Potomci rodu Banú Hášim z kmene Kurajš, z něhož pochází prorok Muhammad. Dějiny rodu H. nabyly na významu od Hasana, syna Alího Ibn Abí Táliba a Fátimy. Hasan se po násilné smrti otce 661 zřekl funkce chalífy a odešel do ústraní. Jeho potomci se stali dědičnými vládci Mekky (později nazýváni šarífové), kterými zůstali až do 1. svět. války. Šaríf Husajn (zvaný král Hidžázu) se 1916 neúspěšně pokusil (v rámci britského plánu na ovládnutí oblasti) o obnovu arab.-islám. chalífátu. Jeho syn Fajsal se stal králem Iráku (1958 dynastie svržena revolučním převratem) a druhý syn Abdulláh králem Zajordánska (jeho vnuk Husajn Ibn Talál byl do své smrti 1999 jordánským králem, nyní úřad převzal jeho syn Abdulláh). Přes genealogickou vazbu na Alího a Hasana a hist. souvislost se zákl. islám. schizmatem (sunna, ší‘a) se H. hlásí k sunnitské větvi, nelpí na legitimitě nástupnictví v linii Alího rodiny a neaspirují na přiznání svatého statutu pro rod H., který je zákl. pilířem ší‘itského dogmatu.

Miloš Mendel