sidra (JKI-J)

sidra (hebr. oddíl, uspořádání) Označení příslušného oddílu Tóry, určeného k předčítání v synagóze pro jednotlivé týdny v roce. Jiné označení je paraša, přesněji paršat ha-šavu’a (hebr. týdenní oddíl). Tyto oddíly se čtou ze svitku Tóry (Sefer Tora) při šabatové ranní bohoslužbě a jejich úvodní části při odpolední šabatové bohoslužbě Mincha a při ranních bohoslužbách v pondělí a ve čtvrtek. V Palestině byla celá Tóra pův. rozdělena do 175 oddílů a cyklus četby trval tři roky. V Babylónii bylo však zavedeno členění do 54 oddílů a Tóra se přečetla za rok. Tento jednoletý cyklus byl postupně přijat ve všech obcích.

Bedřich Nosek