sidur (JKI-J)

sidur (hebr. pořádek) Modlitební kniha, v níž jsou liturg. texty uspořádány v určitém pořádku. Soubory liturg. modliteb prodělávaly dlouhý vývoj, mezi nejstarší modlitební pořádky patří Seder tfilot gaona Amrama ben Šešny a Sa’adji ben Josefa. Dalším význ. sborníkem modliteb je Machzor Vitry z 11. stol. Pův. tyto pořádky modliteb obsahovaly modlitby jak pro všední dny, tak pro šabaty a svátky, teprve postupně se u Aškenázů stalo zvykem označovat termínem s. soubory modlitebních textů pro šabaty a všední dny, zatímco sborníky sváteční liturgie se začaly nazývat machzor. V sefardském ritu naopak se jako machzor označuje sborník modliteb pro všední dny. Kromě modlitebních textů obsahuje s. i různá požehnání, dále pokyny týkající se modlitebních zvyků, a větší s. i komentáře různého charakteru.

Viz též: knihy liturgické (JKI-K)

Bedřich Nosek