machzor (JKI-J)

machzor (hebr. cyklus, opakování) U Aškenázů obvyklé označení úplného souboru modliteb pro Roš ha-šana, Jom kipur a pro tři poutní svátky Pesach, Šavu’ot a Sukot. Zatímco běžný sborník modliteb (sidur) obsahuje zejm. modlitby pro všední dny a šabat, jsou v m. zahrnuty dlouhé modlitby s množstvím liturg. básní (pijut) a zpěvy specifické pro příslušné svátky. Pův. se označení m. vztahovalo na rozsáhlé sborníky modliteb pro celý rok a teprve později se začalo zejm. u aškenázských Židů používat pouze pro soubory modliteb pro Roš ha-šana a Jom kipur a analogicky i pro modlitební pořádky poutních svátků. Středověké rukopisy m. byly často bohatě iluminovány. K nejznámějším rukopisům tohoto typu patří Wormský machzor (1272) a Lipský machzor (asi 1300).

Viz též: misál (JKI-K)

Bedřich Nosek