sikariové (JKI-J)

sikariové (z lat. sica – dýka) Označení žid. teroristů v 1. stol. n.l., kteří nosili krátké dýky a nechávali se najímat od obou bojujících stran. Jako první tento termín použil žid. historik Josephus Flavius ve svém líčení žid. Války (66-70 n.l.). S. nepředstavovali žádné vyhraněné skupiny s určitými cíli, ani netvořili nějakou součást zélótů. Své zbraně skryté pod oděvem používali při různých veřejných slavnostech, zejm. v Jeruzalémě, kde byly jejich akce nejpůsobivější.

Bedřich Nosek