slovo boží (JKI-I)

slovo boží V širším smyslu celek textů zjevených Muhammadovi, které jsou obsahem koránu. V islámu se korán chápe jako člověkem zapsané autentické s.b. V koránu je s.b. označeno arab. výrazem kalám (slovo, výrok). Odtud pak název islám. teologie ilm al-kalám, tj. nauka o slově, rozumí se božím.

Zdeněk Müller