spravedlnost (JKI-J)

spravedlnost (hebr. cedek) V judaismu morální hodnota, která začíná bibl. výpovědí (Dt 16, 20) a v žid. svět. názoru zaujímá ústřední místo. Zatímco klasický fil. přístup nazírá s. jako distributivní a retributivní veličinu, v judaismu je s. v podstatě existenciální a zahrnuje všechny lidské vztahy a soc. instituce. Také zásadní problém teodiceje je problémem s.: jestliže Bůh je spravedlivý a spravuje svět, jak je pak možné vysvětlit úspěch zla? Odpověď může být dvojí: lze protestovat proti nespravedlnosti v tradici Joba a chasidského vůdce Leviho Jicchaka z Berdičeva (asi 1740-1810), což je možné pouze před odpovědnou autoritou, to jest spravedlivým Bohem, nebo pojímat s. jako normativní.

Viz též: spravedlnost (JKI-K), spravedlnost (JKI-I)

Bedřich Nosek