stigmata (JKI-K)

stigmata (z řec. stigma – značka) Výskyt Kristových ran na lidském těle. S. mohou být buď neviditelná (jednotlivec je pouze pociťuje), nebo viditelná s krvavými ranami na příslušných částech těla (rukou, nohou, boku). Nejsou septická, odolávají léčbě a mohou se objevovat jen periodicky. Věd. vysvětlení připouští nenormální fyzickou predispozici stigmatizované osoby, která žije niternou vírou a v hluboké úctě k utrpení Ježíše Krista. Oficiální stanovisko římkat. církve bylo vždy zdrženlivé (s. nebyla např. nikdy důvodem kanonizace). Z počtu asi 330 známých stigmatiků bylo jen kolem 60 svatých nebo blahořečených (František z Assisi, Otec Pio), četněji se s. objevují u žen (např. Kateřina Sienská, T. Neumannová aj.).

Pavel Spunar