stylita (JKI-K)

stylita (z řec. stýlités – sloup) Poustevník (eremita) vých. mnišství žijící v nejpřísnější askezi na vrcholu sloupu. Tento způsob praktikoval např. syrský mnich Šimon Stylita (390-459), jenž třicet sedm let stál na sloupu, modlil se a kázal.

Helena Pavlincová