askeze (JKI-K)

askeze (z řec. askésis – cvičení) Soustavné úsilí o dosažení dokonalosti konáním kř. ctností. Prvky a., které se objevují už v Novém zákoně (výzva k následování Krista – Mk 8, 34nn; příměr o duch. atletovi – 1K 9, 26 atd.), rané křesťanství s použitím stoického pojetí a. rozvinulo zejména v ideálu křesťana zcela oddaného Bohu. Kř. ideál a. se uplatňuje zejména v kultu svatých (mučedník, vyznavač, panna) a v mnišství (mnich, jeptiška). Přestože protestantismus tyto „institucionalizované“ formy a. v zásadě odmítá, některé prvky a. zachovává (kalvinismus, puritáni atd.).

Viz též: askeze (JKI-J), askeze (JKI-I)

Dalibor Papoušek