superior (JKI-K)

superior (lat. vyšší, mocnější) Osoba požívající vyšší autority v círk. hierarchii. Názvu s. je v obecné rovině užíváno pro představené círk. řádů a kongregací, ale v starších řeholích je ponechána pův. terminologie (např. opat). V užším slova smyslu je s. titulem pro představeného menší rezidence jezuitů, ale může jím být i označována hlava celého společenství (např. lazaristů – misionářů).

Pavel Spunar