suspenze (JKI-K)

suspenze (lat. suspensio) Trest uplatňovaný vůči kléru v římskokatolické církvi. Podle kanonického práva (Codex iuris canonici) může mít charakter nápravného (poena medicinalis, censura) i pořádkového trestu (poena expiatoria) a spočívá v zákazu všech nebo jen některých úkonů vyplývajících ze svátosti svěcení, z moci řízení nebo ze zastávaného úřadu. S. úplně nebo jen částečně zakazuje výkon moci ze svátosti svěcení, moci z této svátosti plynoucí však nezbavuje.

Dalibor Papoušek