epifanie (JKI-K)

(přesměrováno z teofanie (JKI-K))

epifanie (řec. objevení, zjevení) 1. Výraz užívaný v řec. a řím. náb. prostředí pro zjevení božstva v jeho svatyni nebo pro návštěvu císaře byl v církvi vztažen na událost Kristova příchodu na svět (vtělení, inkarnace). Slavila se od 2. stol. jako závěr adventu (6. ledna); od 4. stol. byla postupně vytlačena „Kristovým svátkem“ – Vánocemi (25. prosince; svátky, rok církevní). 2. V současné religionistice označení pro časově omezené zjevení božstva spojené se zázračnými projevy. Na rozdíl od e. je inkarnace zjevením dějinným.

Pavel Pokorný