tonzura (JKI-K)

tonzura (lat. stříhání) Obřad postřižin, jímž se v římkat. církvi dříve stával kandidát kněžství příslušníkem kléru; v užším smyslu je t. vyholený kroužek na vrcholu hlavy, kde byl kandidát biskupem pomazán olejem při svěcení na kněžství. T. se rozšířila z vých. církve na západ v 6.-7. stol.; má tři zákl. formy, ale od 16. stol. se ustálil způsob vyholit světským kněžím jen malou část vlasů na temeni; jiné formy si ponechali členové různých círk. řádů. Přijetím t. se stával klerik členem diecéze, kde se mu t. dostalo, a získal všechna privilegia a povinnosti duchovního.

Pavel Spunar